Afspraken

U kunt zich ook online aanmelden voor een afspraak. Vul daarvoor het formulier zo volledig mogelijk in, zodat we uw behandeltijd zo efficient mogelijk kunnen gebruiken.

Afzeggen van een behandelafspraak

Als u een afspraak heeft gemaakt en deze wilt annuleren, dan gaarne 24 uur van tevoren afbellen op 035-5389777.
Te laat afgebelde afspraken moeten wij helaas doorberekenen. Gedurende het weekend is het voldoende om een boodschap in te spreken of een berichtje op het emailadres info@fysiomasters.nl achter te laten.

Praktijkregels

 • I.v.m. de grote diversiteit van zorgverzekeraars en hun aanvullende pakketten is het voor ons onmogelijk om per patiënt bij te houden voor hoeveel behandelingen u therapie vergoed krijgt. Wij kunnen u wel aangeven hoeveel behandelingen u al gehad heeft, maar u bent zelf verantwoordelijk voor het totale aantal waar u vergoeding voor krijgt.
 • Wij willen u er op attenderen dat afspraken die niet 24 uur van tevoren afgezegd worden helaas doorberekend zullen worden.
 • Door de nieuwe wetgeving zijn wij genoodzaakt iedere nieuwe pt. te vragen naar zijn/haar persoonsidentificatie. Het is dus van belang dat u bij een eerste afspraak, behalve uw verzekeringspasje,  een paspoort, rijbewijs of ID kaart meeneemt.
 • In het kader van kwaliteitsverbetering kan steekproefsgewijs een onafhankelijke instantie u kunnen vragen wat uw ervaringen met de praktijk en uw behandeling zijn. Dit gaat in de vorm van een korte digitale enquête waarbij u anoniem en met inachtneming van de algemeen geldende privacy regels, via uw pc op kunt reageren. Hiervoor hebben wij uw e-mail adres nodig. Mocht u bezwaar hebben om uw emailadres hiervoor te gebruiken,maak dat even aan uw therapeut  kenbaar.
 • Onze praktijk maakt gebruik van de z.g. “klachtenregeling”. Mocht u klachten hebben over uw behandelaar / behandeling, dan is het natuurlijk wenselijk om dat in de praktijk ook kenbaar te maken. Mocht u er niet samen uitkomen, dan kunnen wij u verwijzen naar een commissie klachtenregeling die door het KNGF tot stand is gekomen. In dat geval staat er op onze website documentatie voor u waarin precies staat welke stappen u kunt nemen.
 • In het kader van de wet op privacy en als zorgverlener zijn wij gebonden aan een geheimhoudingsplicht. D.w.z. dat uw medische gegevens nooit met een ander worden besproken zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In principe geldt dit ook naar uw huisarts toe indien u zonder verwijs binnen bent gekomen (via DTF =Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie). Voor de goede gang van zaken op medisch gebied gaan we ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen (eventueel) overleg met uw huisarts. Mocht u hier toch bezwaar tegen hebben dan vragen wij u dit kenbaar te maken.
 • U kunt bij ons terecht zonder verwijs van de dokter (DTF).
 • Bij een eerste bezoek zal dan een lijst met aanvullende vragen voorgelegd worden om te kijken of er in principe sprake is van een klacht die geschikt is voor de fysiotherapie en om ernstigere aandoening te filteren. (Screening).
 • Zijn er hier problemen waar we liever eerst een arts naar laten kijken, dan zullen wij u adviseren een afspraak te maken met u huisarts en nog geen onderzoek/behandeling starten.
  Zijn er geen problemen, dan gaan we onderzoeken of de klachten echt te beïnvloeden zijn door fysiotherapie (Intake).  Indien er sprake is van een door ons te behandelen klacht, dan zullen we de behandeling gaan starten.Mocht er sprake zijn van een chronische klacht volgens de geldende lijst, dan is er ten allen tijden een verwijs van de specialist nodig. (Soms kan ook een verwijs van de huisarts voldoende zijn).Indien u in een instelling verblijft dan is er ook altijd een verwijs nodig van een huisarts